Oszczędzamy czas, redukujemy koszty, zwiększamy Państwa zyski ...

Szukaj:w
Wyszukiwarka:
Szukane słowo: W regionie:
Dam pracę: Szukam pracy:
Ogłoszenia:
Najciekawsze [12] Dział Dam pracę [3]Dział Szukam pracy [9]Wszystkie [12]
Zamieść ogłoszenie:
Ogłoszenia w tym dziale są płatne.
Proszę używać polskich liter ( małych i dużych )
Ogłoszenia: Szukam pracy są bezpłatne. Aby ogłoszenie: Dam pracę ukazywało się przez zadeklarowany okres obowiązuje opłata w wysokości 80 PLN za 4 tygodnie (netto). Ogłoszenia ustawiają się według daty wpisu, jeżeli mają taki sam priorytet np. 1. Wykupienie wyższej pozycji kosztuje 30 PLN za 4 tygodnie (netto), za każdy kolejny priorytet pozycjonowania (priorytety:2-5). Ogłoszenia z wyższym priorytetem np. 2 są widoczne wyżej i są dodatkowo wytłuszczone. W celu wykupienia wyższej pozycji w Giełdzie proszę się skontaktować z naszym pracownikiem: 48 362 91 75, praca@gastrona.pl

Zamieść ogłoszenie - DAM PRACĘ

  S T A N O W I S K O:
Maksymalna liczba
znaków: 100

  D O Ś W I A D C Z E N I E:
Maksymalna liczba
znaków: 250

  W Y K S Z T A Ł C E N I E:
Maksymalna liczba
znaków: 250

  W Y N A G R O D Z E N I E:
Maksymalna liczba
znaków: 20

  C H A R A K T E R    P R A C Y:
 

  R E G I O N:
 

  A D R E S    K O N T A K T O W Y:
Maksymalna liczba
znaków: 100

  T E L E F O N:
Maksymalna liczba
znaków: 15

  E - M A I L:
Maksymalna liczba
znaków: 80

  W A Ż N O Ś Ć    O G Ł O S Z E N I A:


  P R I O R Y T E T:
Ogłoszenie emitowane w pierwszej dziesiątce ogłoszeń,
dodatkowo płatne 30 zł Netto  D A N E    D O    F A K T U R Y:

  N A Z W I S K O:
Maksymalna liczba
znaków: 20

  F I R M A:
Maksymalna liczba
znaków: 100

  N I P:
Maksymalna liczba
znaków: 15

  A D R E S:
Maksymalna liczba
znaków: 100

  F A X:
Maksymalna liczba
znaków: 15

  D O D A T K O W E    I N F O R M A C J E:
Maksymalna liczba
znaków: 250

Przepisz tekst z powyższego obrazka do pola poniżej.
 

Konkurs Kulinarny Czas na rybę

Konkurs Kuchnia Polska na Mazowszu 2018

Automatyczne dystrybutory do wody dla branży gastronomicznej

Techniki grillowania na świecie

Tradycyjne, Domowe Makarony Wiśnickie