Oszczędzamy czas, redukujemy koszty, zwiększamy Państwa zyski ...

Szukaj:w
Wyszukiwarka:
Szukane słowo: W regionie:
Dam pracę: Szukam pracy:
Ogłoszenia:
Najciekawsze [15] Dział Dam pracę [3]Dział Szukam pracy [12]Wszystkie [15]
Zamieść ogłoszenie:
Ogłoszenia w tym dziale są płatne.
Proszę używać polskich liter ( małych i dużych )
Ogłoszenia: Szukam pracy są bezpłatne. Aby ogłoszenie: Dam pracę ukazywało się przez zadeklarowany okres obowiązuje opłata w wysokości 80 PLN za 4 tygodnie (netto). Ogłoszenia ustawiają się według daty wpisu, jeżeli mają taki sam priorytet np. 1. Wykupienie wyższej pozycji kosztuje 30 PLN za 4 tygodnie (netto), za każdy kolejny priorytet pozycjonowania (priorytety:2-5). Ogłoszenia z wyższym priorytetem np. 2 są widoczne wyżej i są dodatkowo wytłuszczone. W celu wykupienia wyższej pozycji w Giełdzie proszę się skontaktować z naszym pracownikiem: 48 362 91 75, praca@gastrona.pl

Zamieść ogłoszenie - DAM PRACĘ

  S T A N O W I S K O:
Maksymalna liczba
znaków: 100

  D O Ś W I A D C Z E N I E:
Maksymalna liczba
znaków: 250

  W Y K S Z T A Ł C E N I E:
Maksymalna liczba
znaków: 250

  W Y N A G R O D Z E N I E:
Maksymalna liczba
znaków: 20

  C H A R A K T E R    P R A C Y:
 

  R E G I O N:
 

  A D R E S    K O N T A K T O W Y:
Maksymalna liczba
znaków: 100

  T E L E F O N:
Maksymalna liczba
znaków: 15

  E - M A I L:
Maksymalna liczba
znaków: 80

  W A Ż N O Ś Ć    O G Ł O S Z E N I A:


  P R I O R Y T E T:
Ogłoszenie emitowane w pierwszej dziesiątce ogłoszeń,
dodatkowo płatne 30 zł Netto  D A N E    D O    F A K T U R Y:

  N A Z W I S K O:
Maksymalna liczba
znaków: 20

  F I R M A:
Maksymalna liczba
znaków: 100

  N I P:
Maksymalna liczba
znaków: 15

  A D R E S:
Maksymalna liczba
znaków: 100

  F A X:
Maksymalna liczba
znaków: 15

  D O D A T K O W E    I N F O R M A C J E:
Maksymalna liczba
znaków: 250

Przepisz tekst z powyższego obrazka do pola poniżej.
 

X Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczny Kuchnia Polska na Mazowszu 2018

Polskie Krzesła Bankietowe MAESTRO nagrodzone na targach HORECA

Premiera zmywarki podblatowej UC od Winterhaltera

Zaprezentuj swoje menu w nowoczesnej formie z aplikacją CHEFMATE